دریاچه سوان جواهر دلفریب ارمنستان

دریاچه سوان ارمنستان منطقه سوان از شاخص‌ترین مراکز اکوتوریستی در ارمنستان است که دریاچه سوان در آن واقع شده است. دریاچه سوان یک دریاچه آب شیرین در کشور ارمنستان است. این دریاچه زیبا جزو بزرگترین دریاچه‌های آب شیرین دنیا از لحاظ ...